Cement en zand transportbanden

 De Tecnitude transportbanden zijn modulair en aan te passen voor  :

- het transport van cement  (licht cement, vochtig cement of droog cement), 

- het transport van Portland cement,klinker,cellenbeton of als slijk,

- het transport van metselspecie, 

- het transport van zand (droog zand en vochtig zand), 

- het transport van grind (vochtig grind en droog grind) 

- het transport van asfalt (om wegen te bedekken)  

Wij kunnen een compleet bulktransportsysteem voorstellen voor koop of verhuur. 

Het transport van cement met een transportbandsysteem

Twee types frames zijn te verkrijgen teneinde een antword te geven op een groot aantal mogelijke toepassingen en keuzes : industriële systemen met een zwaar frame  van het type Manukit of met licht en compact frame van het type Manubloc. 

Onze bandtransporteurs kunnen uitgevoerd met een wielonderstel voor positionering of in een jacobsladder uitvoering.
Teneinde uw verzoek mogelijk te maken, stellen wij een on-line vermogen-rekenmodule ter beschikking om een juiste indruk te krijgen van hetbenodigde vermogen. 

Wij beschikken ook over een serie bouwpakket trechters om de systemen te beladen.  

De fotogalerij laat de grote diversiteit zien van de mogelijke toepassingen. 

Advies : Het transport van cement klaar om mee te:

de transportband mag niet te lang zijn om de verandering van de samenstelling van het mengsel te riskeren beladings-en ontladingspunten : er moeten maatregelen in acht genomen worden om ontmenging van het mengsel te vermijden aan het eind van de band : herstel de homogeniteit van het mengsel (mengers of eenvoudige trechters)

band : het aanbrengen van speciale schrapers of schoonmakers voorafgegaan door hogedruk spuiters 
schuine  banden : houd rekening met het verlies van water tijdens het transport